แผนธุรกิจ

การสมัครเป็นสมาชิก Winner World International Co., Ltd.
ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป (สมัครฟรี) 

รายได้ตามแผนธุรกิจ มี 7 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

กำไรจากการขายปลีก (Retail Profit)

สมาชิกสามารถ สร้างกำไร 20-30% จากการขายปลีกผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง,ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม,ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ มีความสะอาดและปลอดภัย

โบนัสแนะนำ (Sponsor Bonus)

สมาชิกสามารถรับ โบนัสแนะนำ 100% เมื่อแนะนำสมาชิกใหม่ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
Manager (240 PV) รับโบนัส 240 BW
Director (1,200 PV) รับโบนัส 1,200 BW
Executive (4,000 PV) รับโบนัส 4,000 BW

โบนัส อ่อน/แข็ง (Weak/Strong Bonus)

หรือ โบนัสจับคู่จ่าย โดยแบ่งเป็นฝั่งอ่อนและฝั่งแข็ง โดยเริ่มจ่ายที่ 30% และ จ่ายสูงสุดที่ 50% ตามตำแหน่งธุรกิจ ดังต่อไปนี้
Manager 30% (ฝั่งอ่อน 20% ฝั่งแข็ง 10%)
Director 40% (ฝั่งอ่อน 30% ฝั่งแข็ง 10%)
Executive 50% (ฝั่งอ่อน 40% ฝั่งแข็ง 10%)

แมทชิ่ง โบนัส (Matching Bonus)

รับโบนัสจากรายได้ทางฝั่งแข็งของทีมงานที่แนะนำตรง สูงสุด 100% ลึกลงไป 5 ชั้น โดยตำแหน่งที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสข้อนี้ มี 3 ตำแหน่ง คือ
Director 70% จากชั้นที่ 1 (50%) , ชั้นที่ 2 (20%)
Executive 100% จากชั้นที่ 1 (50%) , ชั้นที่ 2 (20%) และชั้นที่ 3-5 (ชั้นละ 10%)

ยูนิเลเวล โบนัส (Unileval Bonus)

รับโบนัส 25% (ชั้นละ 60 BW) จากสมาชิกใต้องค์กรตามสายงานที่แนะนำตรง 7 ชั้นลึกลงไป จากการซื้อสิ้นค้าเพื่อรักษาสิทธิ์ แมทชิ่ง โบนัส จำนวน 240 PV ต่อรหัส

ออเดอร์ โบนัส (Oder Bonus)

โบนัสข้อนี้ เป็นโบนัสพิเศษสำหรับสมาชิก ตำแหน่ง Executive เท่านั้น โดยทางบริษัทจะให้ โบนัสค่าคีย์ใบสมัคร 10% สำหรับการคีย์ใบสมัครสมาชิกใหม่ โดยจ่ายให้ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
Manager รับโบนัสค่าคีย์ 24 BW
Director รับโบนัสค่าคีย์ 120 BW
Executive รับโบนัสค่าคีย์ 400 BW

โบนัสประจำตำแหน่งผู้บริหารเกียรติยศ (Hall of Fame Bonus)

รับโบนัสประจำตำแหน่งผู้บริหารเกียรติยศ 5% ดังต่อไปนี้

Diamond Winner World 10,000 BW/เดือน
Grand Winner World 20,000 BW/เดือน
King Winner World 30,000 BW/เดือน
Crown Winner World 50,000 BW/เดือน
Royal Crown Winner World 100,000 BW/เดือน

ตำแหน่งทางธุรกิจ Winner World International Co., Ltd.

สะสม PV ได้ ไม่จำกัดระยะเวลา

สามารถสร้างรายได้ 4 ช่องทาง

 1. กำไรจากการขายปลีก (Retail Profit) 20-30%
 2. โบนัสแนะนำ (Sponsor Bonus) 100%
 3. โบนัส อ่อน/แข็ง (Weak/Strong Bonus) 30% (ฝั่งอ่อน 20% ฝั่งแข็ง 10%) รับรายได้สูงสุด 2,000 BW ต่อวัน
 4. ยูนิเลเวล โบนัส (Unileval Bonus) 25% ลึกลงไป 7 ชั้น

สามารถสร้างรายได้ 5 ช่องทาง

 1. กำไรจากการขายปลีก (Retail Profit) 20-30%
 2. โบนัสแนะนำ (Sponsor Bonus) 100%
 3. โบนัส อ่อน/แข็ง (Weak/Strong Bonus) 40% (ฝั่งอ่อน 30% ฝั่งแข็ง 10%) รับรายได้สูงสุด 20,000 BW ต่อวัน
 4. แมทชิ่ง โบนัส (Matching Bonus) สูงสุด 70% ลึกลงไป 2 ชั้น
 5. ยูนิเลเวล โบนัส (Unileval Bonus) 25% ลึกลงไป 7 ชั้น

สามารถสร้างรายได้ 7 ช่องทาง

 1. กำไรจากการขายปลีก (Retail Profit) 20-30%
 2. โบนัสแนะนำ (Sponsor Bonus) 100%
 3. โบนัส อ่อน/แข็ง (Weak/Strong Bonus) 50% (ฝั่งอ่อน 40% ฝั่งแข็ง 10%) รับรายได้สูงสุด 40,000 BW ต่อวัน
 4. แมทชิ่ง โบนัส (Matching Bonus) สูงสุด 100% ลึกลงไป 5 ชั้น
 5. ยูนิเลเวล โบนัส (Unileval Bonus) 25% ลึกลงไป 7 ชั้น
 6. ออเดอร์ โบนัส (Oder Bonus) 10%
 7. โบนัสประจำตำแหน่งผู้บริหารเกียรติยศ (Hall of Fame Bonus) 5%

การคำนวณโบนัส อ่อน/แข็ง (Weak/Strong Bonus)

ตัวอย่าง : การคำนวณโบนัสสมาชิกตำแหน่ง Executive

โบนัสฝั่งทีมอ่อน 80,000X40%=32,000 BW
โบนัสฝั่งทีมแข็ง 80,000X10%=8,000 BW

รวมโบนัสทั้งสิ้น 40,000 BW

***คะแนนฝั่งแข็งที่เหลือเก็บไว้ไม่ตัดทิ้ง=20,000 PV***

ตำแหน่งเกียรติยศ / โบนัสประจำตำแหน่ง Winner World International Co., Ltd.

Diamond Winner World
คะแนนสะสมฝั่งอ่อน ครบ 200,000 PV

รับโบนัสประจำตำแหน่ง 10,000 BW/เดือน

คุณสมบัติรับโบนัสประจำตำแหน่ง/เดือน
ต้องมีคะแนนฝั่งอ่อนไม่น้อยกว่า 200,000 PV/เดือน

Grand Winner World
คะแนนสะสมฝั่งอ่อน ครบ 1,000,000 PV

รับโบนัสประจำตำแหน่ง 20,000 BW/เดือน

คุณสมบัติรับโบนัสประจำตำแหน่ง/เดือน
ต้องมีคะแนนฝั่งอ่อนไม่น้อยกว่า 400,000 PV/เดือน

King Winner World
คะแนนสะสมฝั่งอ่อน ครบ 2,000,000 PV

รับโบนัสประจำตำแหน่ง 30,000 BW/เดือน

คุณสมบัติรับโบนัสประจำตำแหน่ง/เดือน
ต้องมีคะแนนฝั่งอ่อนไม่น้อยกว่า 600,000 PV/เดือน

Crown Winner World
คะแนนสะสมฝั่งอ่อน ครบ 6,000,000 PV

รับโบนัสประจำตำแหน่ง 50,000 BW/เดือน

คุณสมบัติรับโบนัสประจำตำแหน่ง/เดือน
ต้องมีคะแนนฝั่งอ่อนไม่น้อยกว่า 1,000,000 PV/เดือน

Royal Crown Winner World
คะแนนสะสมฝั่งอ่อน ครบ 10,000,000 PV

รับโบนัสประจำตำแหน่ง 100,000 BW/เดือน

คุณสมบัติรับโบนัสประจำตำแหน่ง/เดือน
ต้องมีคะแนนฝั่งอ่อนไม่น้อยกว่า 2,000,000 PV/เดือน

หมายเหตุ :

- ทุกตำแหน่งมีเสื้อสูทประจำตำแหน่งพร้อมจัดงานมอบเสื้อสูท
- ตำแหน่งที่สูงกว่าไม่สามารถรับโบนัสประจำตำแหน่งของตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้
- รับเงินโบนัสประจำตำแหน่งทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่ทำคุณสมบัติผ่าน

MENU