มาวิน data

ราคาขายปลีก ขวดละ : 1,150.- บาท
ราคาสมาชิก ขวดละ : 950.- บาท  (120 PV)

มาวิน (MAWINS)

มาวิน นาโนเอ็นไซม์ อาหารปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย เกษตรยุคใหม่ ใช้ มาวิน นาโนเอ็นไซม์

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต | ดูดซึมธาตุอาหารได้เร็ว | พืชแข็งแรง เจริญเติบโตไว | ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหาร | ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค

เหมาะสำหรับ พืชสวน พืชไร่ นาข้าว ยางพารา พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นสารไบโอพอริเมอร์ธรรมชาติ ที่มีประโยชน์โดดเด่นเฉพาะตัว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเด่น : 

  • เสริมสร้างให้พืชแข็งแรง ทนทาน แตกใบอ่อน แตกรากใหม่ เห็นผลทันใจ
  • เสริมสร้างให้พืชได้รับธาตุอาหารสมบูรณ์ ป้องกันการขาดธาตุ ช่วยสังเคราะห์แสงได้ดีในทุกสภาพอากาศ
  • เสริมสร้างให้พืชทนแดด ทนฝน หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
  • เสริมสร้างให้พืชทดแทนพลังงานที่สูญเสียหลังจากการเก็บเกี่ยว
  • เสริมสร้างพลังงานให้พืชที่ปลูกในดินที่ขาดออกซิเจน ดินเป็นกรด ดินถูกน้ำท่วม ให้ฟื้นตัวเร็ว
  • เสริมสร้างให้พืชมีความแข็งแรง ขับไล่แมลงศัตรูพืช เมื่อแมลงได้กลิ่นจะบินหนี ไร้แมลงรบกวน
  • เสริมสร้างให้พืชมีความแข็งแรง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุของโรคพืช
MENU